Нээлттэй ажлын байр*
Ажлын байрны нэр Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг
СУРГАЛТЫН АЖИЛТАН

Ухаа худаг сайтын хэмжээнд үндсэн болон гэрээт ажилтны аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа, мэргэжлийн сургалтыг зохион байгуулах, түүний явцад хяналт тавих, хэлтэс нэгжийг шаардлагатай мэдээлэл, сургалтаар хангах.

Дэлгэрэнгүй
ЦАХИЛГААНЧИН
  • Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн цахилгаан тоноглолын хэвийн ажиллагааг хянах, шалгах, тохируулах, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг чанарын шаардлагын дагуу хийж гүйцэтгэх
Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн ажилтан

Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааг үр ашигтай зохион байгуулахад оролцох, санхүүгийн шинжилгээ хийх, үнэлэлт дүгнэлт гаргах

Дэлгэрэнгүй
Захиргааны ажилтан

Захиргааны өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцан явуулах, холбогдох тайлан бүртгэл хөтлөх,  бичиг баримт боловсруулах

Дэлгэрэнгүй
ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АХЛАХ АЖИЛТАН
  • Байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бодлогын хүрээнд үүсэж болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх, гарцаагүй үүссэн ослын хор, нөлөөллийг бууруулах ажлыг зохион байгуулахад оролцох, мэдээллийн нээлттэй байдлыг эрхэмлэх, тайлагнах, сургалт зөвлөгөө өгөх
Дэлгэрэнгүй
КРАНЧИН
  • Уурхайн батлагдсан дүрэм журмуудыг даган мөрдөж уулын үйлдвэрлэлийн хүнд машин механизм, тоног төхөөрөмжүүдийн засварын ажлыг хийхэд шаардагдах краны үйлчилгээг үзүүлэх
Дэлгэрэнгүй