Нээлттэй ажлын байр*
Ажлын байрны нэр Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг
ХИМИЧ
  • Нүүрсний сорьцонд лабораторийн шинжилгээг стандарт арга аргачлалийн дагуу хийж, үнэн бодит үр дүнг тайлагнах, лабораторийн багаж тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангаж, шалгалт тохируулга, ашиглалтыг хариуцаж ажиллах

Дэлгэрэнгүй
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙЧ
  • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хууль, бусад стандартын шаардлагуудыг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх, шаардлагатай өөрчлөлт, шинэчлэлтийг хийх, хэвшүүлэх болон хэрэгжилтэнд хяналт тавих
Дэлгэрэнгүй
ГЕОЛОГИЧ
  • Уурхайн төлөвлөлт, олборлолт, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг тогтвортой явуулахад геологийн мэдээллээр дэмжлэг үзүүлж, ашигт малтмалын нөөц баялгийг оновчтой зөв зохистой ашиглахад хяналт тавиж, уурхайгаас чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн гаргах
Дэлгэрэнгүй
ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР
  • Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн жигд найдвартай ажиллагааг хангахад чиглэсэн цахилгааны засвар үйлчилгээний ажлыг хөдөлмөрийн аюулгүй нөхцөлд явуулах, зохион байгуулалтын ажлыг төлөвлөн удирдах
Дэлгэрэнгүй
ЗАСВАР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР
  • Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээг үр дүнтэйгээр хийн, техник төхөөрөмжүүдийн найдвартай, бэлэн байдлыг хангаж ажиллах.
Дэлгэрэнгүй
ТЕХНОЛОГИ ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР
  • Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн ашигт ажиллагаа, бүтээмжийг дээшлүүлэх судалгаа шинжилгээний ажлыг гүйцэтгэж дэвшилтэд технологийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх
Дэлгэрэнгүй