Нээлттэй ажлын байр*
Ажлын байрны нэр Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг
МАРКШЕЙДЕР АЖИЛД АВНА.

Үндсэн үүргийн хүрээнд шаардлагатай бүхий л хэмжилт, тооцооллын ажлыг гүйцэтгэх бөгөөд ил уурхай, хаягдал овоолго, нүүрсний РОМ хэмжилт хийх, дизайн нь гарсан ажлын талбайд тэмдэглэгээ тавих, дизайныг өндөр нарийвчлалтай GPS-д оруулах, материалын хөдөлгөөнийг тооцоолох болон маркшейдерийн хэмжилтийн үйл явц, үр дүнгийн чанарыг байнга сайжруулах.

Дэлгэрэнгүй
Уулын ашиглалтын инженер:

Үйлдвэрлэлийн тасралтгүй хэвийн нөхцлийг ханган ажиллаж, уурхайн чанар, үр ашиг, үр дүнтэй стратегийн хэрэгжилтийг цаг ямагт хангаж, үнэн зөв уурхайн ажлын төлөвлөгөө, хуваарь болон загварчлал гарган ажиллах.

Дэлгэрэнгүй