Нээлттэй ажлын байр*
Ажлын байрны нэр Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг
Ахлах нягтлан бодогч
  • Нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, холбогдох тайлан тооцоог гаргах, хяналт тавих
Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн ажилтан
  • Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааг үр ашигтай зохион байгуулахад оролцох, санхүүгийн шинжилгээ хийх, үнэлэлт дүгнэлт гаргах
Дэлгэрэнгүй
ТЭЭВРИЙН МАСТЕР
  • Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулах, холбогдох хүнд даацын автомашины жолооч нарыг удирдлагаар хангах
Дэлгэрэнгүй
НҮҮРС БУУЛГАГЧ
  • Нүүрс буулгах, бүтээх ажлыг үр ашигтай зохион байгуулж ажиллах
Дэлгэрэнгүй
ЦАХИЛГААНЧИН
  • Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн цахилгаан тоноглолын хэвийн ажиллагааг хянах, шалгах, тохируулах, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг чанарын шаардлагын дагуу хийж гүйцэтгэх
Дэлгэрэнгүй
ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АХЛАХ АЖИЛТАН
  • Байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бодлогын хүрээнд үүсэж болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх, гарцаагүй үүссэн ослын хор, нөлөөллийг бууруулах ажлыг зохион байгуулахад оролцох, мэдээллийн нээлттэй байдлыг эрхэмлэх, тайлагнах, сургалт зөвлөгөө өгөх
Дэлгэрэнгүй