Нээлттэй ажлын байр*
Ажлын байрны нэр Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг
ХИМИЧ
  • Усны  лабораторийн шинжилгээг стандарт арга аргачлалийн дагуу хийж, үнэн бодит үр дүнг тайлагнах
Дэлгэрэнгүй
ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АЖИЛТАН
  • Байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бодлогын хүрээнд үүсэж болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх, гарцаагүй үүссэн ослын хор, нөлөөллийг бууруулах ажлыг зохион байгуулахад оролцох, мэдээллийн нээлттэй байдлыг эрхэмлэх, тайлагнах, сургалт зөвлөгөө өгөх
Дэлгэрэнгүй
ЧАНАР БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЖИЛТАН
  • Нүүрс, нүүрсэн бүтээгдэхүүний чанарын хяналтын бодлогыг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, хадгалалт, тээвэрлэлт, борлуулалтын бүх шатанд хэрэгжүүлж, хяналт тавьж ажиллана.
Дэлгэрэнгүй
КРАНЧИН
  • Уурхайн батлагдсан дүрэм журмуудыг даган мөрдөж уулын үйлдвэрлэлийн хүнд машин механизм, тоног төхөөрөмжүүдийн засварын ажлыг хийхэд шаардагдах краны үйлчилгээг үзүүлэх
Дэлгэрэнгүй
БАГАЖНЫ НЯРАВ
  • Багажны бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих, багажны зөв хэрэглээг хангаж, хэрхэн зөв ашиглах тал дээр зөвлөгөө өгч ажиллах
Дэлгэрэнгүй
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТУСЛАХ АЖИЛТАН
  •          Төслийн төлөвлөгөө боловсруулахад санал бодлоо тусгах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих
  •          Тайлан бичих, орчуулах, мэдээлэх, батлуулах,
  •          Ажлын захиалгыг хаах
  •          Сургалтын танилцуулга бэлдэх, танилцуулах
  •          Төслийн бичиг баримтыг эмх цэгцтэй хөтлөх, хадгалах

 

Дэлгэрэнгүй