Нээлттэй ажлын байр*
Ажлын байрны нэр Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг
ХҮНД МАШИН МЕХАНИЗМЫН ОПЕРАТОР

Уурхайн хүнд машин механизмыг дүрэм журам, зааварт нийцүүлэн, аюул осолгүй, үр ашигтайгаар ажиллуулах

Дэлгэрэнгүй
ХҮНД МАШИН МЕХАНИЗМЫН ЗАСВАРЧИН

Уурхайн хүнд машин механизмын техникийн бэлэн байдлыг хангаж, тоног төхөөрөмжийн төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус засварын ажлууд, эвдрэл гэмтлийг зөв оношилж, засвар үйлчилгээг чанартай, хурдан шуурхай, технологийн горимын дагуу хийж гүйцэтгэх.

Дэлгэрэнгүй
ХАЛААЛТ АГААР САЛХИВЧИЙН ИНЖЕНЕР

Барилга байгууламжуудын халаалт, агаар сэлгэлтийн системийн ашиглалт, засвар шинэчлэлт, өргөтгөлийн ажилд санал оруулах, зураг төсөл, төлөвлөлт, схем боловсруулах, судалгаа, тооцоо хийх, батлуулах, заавар зөвлөмж өгөх, ажлын хэрэгжилт болон угсралтын ажилд хяналт тавих

Дэлгэрэнгүй
ТЕХНИКИЙН НАЙДВАРТАЙ БАЙДЛЫН ИНЖЕНЕР

Найдвартай ажиллагааны инженер нь тоног төхөөрөмжийн эвдрэл түүний засвар үйлчилгээ, хөрөнгийн удирдлагын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж, найдвартай байдлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор засварын хэрэгцээг тодорхойлох, хэлтэсийн төхөөрөмжүүдийн ашиглах хугацааг тодорхойлох.

Дэлгэрэнгүй
Зөвшөөрөл нийцлийн ажилтан

Зөвшөөрлийн бүрдүүлэлт, баталгаажилтын бичиг баримт боловсруулах, тайлан, мэдээг холбогдох байгууллагад хүргүүлэх ажиллагааг хариуцах

Дэлгэрэнгүй
НЯГТЛАН БОДОГЧ

Нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, холбогдох тайлан, тооцоог гаргах

Дэлгэрэнгүй