Нээлттэй ажлын байр*
Сэрэмжлүүлэг
Энержи Ресурс ХХК-д ажилтан сонгон шалгаруулж авах үйл явц нь Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд, зөвхөн компанийн Хүний нөөцийн албаар дамжин, энэхүү вэбсайтад заасан шат, дарааллын дагуу явагддаг болно. Тус компанид ажилд оруулж өгөх, хөдөлмөрийн зуучлал үзүүлэгч аливаа хувь хүн, агентлаг гэж байхгүй болохыг анхаарна уу. Хэрэв танд Энержи Ресурс компанид ажилд оруулж өгнө, төлбөртэй зуучилна гэх ямарваа санал, мэдээлэл ирсэн тохиолдолд манай contact@mmc.mn мэйл хаягаар хандахыг хүсье. Бид таны мэдээллийн нууцыг чандлан хадгалах бөгөөд мэдээллийн эх сурвалжийг нягталж, зохих арга хэмжээг авах болно.
Ажлын байрны нэр Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг
ЗАСВАР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР
  • Үйлдвэрийн тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллах, өдөр тутмын болон төлөвлөгөөт зогсолтын засварын ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах,  өдөр тутмын үйл ажиллагаанд шууд хяналт тавих, зохион байгуулалтыг сайжруулах
Дэлгэрэнгүй
ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АХЛАХ АЖИЛТАН
  • Байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежмент систем, стандарт, журмыг үйл ажиллагаанд  нэвтрүүлэх  ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, зөвлөгөө өгөх.

Дэлгэрэнгүй
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН АЖИЛТАН
  • Барилга байгууламж, объект, тоног төхөөрөмжийн галын аюулгүй байдалд хяналт тавих, гамшгийн төлөвлөгөө, аврах гал унтраах шуурхай төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх, сургалт зохион байгуулах урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах
Дэлгэрэнгүй
ХИМИЧ
  • Лабораторийн шинжилгээг стандарт арга аргачлалын дагуу хийж, үнэн бодит үр дүнг тайлагнах
Дэлгэрэнгүй
ДИСПЕТЧЕР
  • Уурхайн олборлолтын үйл ажиллагааг хяналт удирдлагын систем дээр оновчтой зохион байгуулж, техникийн хувиарлалтыг жигд бөгөөд тасралтгүй байдлаар зохицуулж үр ашгийг нэмэгдүүлэх, үнэн бодит тайлан мэдээ цуглуулах, гаргах
Дэлгэрэнгүй
КЕМПИЙН ТУСЛАХ АЖИЛТАН
  • Гадны зочид, компаний ажиллагсдад шаардлагатай ном, сонин, сэтгүүлээр хангаж, улирлын захиалгыг хариуцах, батлуулах, интернэт өрөөгөөр үйлчлэх, номын сан, интернэт өрөөний үйлчилгээг журмын дагуу явуулах
Дэлгэрэнгүй