Нээлттэй ажлын байр*
Ажлын байрны нэр Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг
ХҮНД ДААЦЫН АВТОМАШИНЫ ЗАСВАРЧИН
  • Хүнд даацын автомашин, дугуйт ачигчийн үзлэг оношлогоо, засвар үйлчилгээг механикийн зааврын дагуу чанартай хийж гүйцэтгэн, техникүүдийн бэлэн байдлыг хангах
Дэлгэрэнгүй
ХҮНД ДААЦЫН АВТОМАШИНЫ ЖОЛООЧ
  • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангасан, байгаль орчин, эрүүл ахуйд сөрөг нөлөөгүй тээвэрлэлтийг компанийн тогтоосон чиглэлд хийж гүйцэтгэх
  • Нэмэлт мэдээлэл: Дадлагажих хугацаанд үндсэн цалин 100%-иар бодогдоно.
Дэлгэрэнгүй
ХИМИЧ
  • Нүүрсний сорьцонд лабораторийн шинжилгээг стандарт арга аргачлалийн дагуу хийж, үнэн бодит үр дүнг тайлагнах, лабораторийн багаж тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангаж, шалгалт тохируулга, ашиглалтыг хариуцаж ажиллах

Дэлгэрэнгүй
ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР
  • Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн жигд найдвартай ажиллагааг хангахад чиглэсэн цахилгааны засвар үйлчилгээний ажлыг хөдөлмөрийн аюулгүй нөхцөлд явуулах, зохион байгуулалтын ажлыг төлөвлөн удирдах
Дэлгэрэнгүй
ЗАСВАР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР
  • Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээг үр дүнтэйгээр хийн, техник төхөөрөмжүүдийн найдвартай, бэлэн байдлыг хангаж ажиллах.
Дэлгэрэнгүй
ПРОГРАМ ХӨГЖҮҮЛЭГЧ
  • Уурхайн хяналт удирдлагын систем түүний өгөгдлийн сангуудыг ашиглаж олборлолтын үйл ажиллагааны тайлан мэдээг боловсруулах хөгжүүлэх
  • Хяналт, удирдлагын системийн серверүүд, сүлжээ хангамжийн найдвартай ажиллагааг хянаж, тэдгээрийг оновчтой зохион байгуулах
Дэлгэрэнгүй