Нээлттэй ажлын байр*
Ажлын байрны нэр Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг
ЦАХИЛГААНЧИН
  • Уурхайн бүх төрлийн техник, тоног төхөөрөмжүүдийн цахилгааны эвдрэл гэмтлийг сэргээн засварлах
  • Тэдгээрийн төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээг хийх, эвдрэл гэмтэл гарахаас урьдчилан сэргийлэх
Дэлгэрэнгүй
БАЯЖУУЛАГЧ ИНЖЕНЕР

Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн ажлын бүтээмж, үр ашгийг өсгөн нэмэгдүүлэхийн тулд үйлдвэрийн хүчин чадал, оновчтой байдлыг зөв тодорхойлно. Үйлдвэрийн гарцыг өсгөн нэмэгдүүлж бүтээгдэхүүний чанарыг худалдан авагчийн шаардлагын дагуу тогтмол үйлдвэрлэнэ.

Дэлгэрэнгүй
ОРЧУУЛАГЧ

Монгол-Англи, Англи-Монгол хэлнээс аман ба бичгэн хэлбэрээр орчуулга хийнэ. Өмнөговь аймгийн Цогтцэций суманд байрлах Ухаа худаг сайт дээр 14 хоног ажиллаж 7 хоног амрах ээлжийн зохицуулалтаар ажиллана.

Дэлгэрэнгүй
УУЛЫН АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Үйлдвэрлэлийн тасралтгүй хэвийн нөхцөлийг ханган ажиллаж, уурхайн чанар, үр ашиг, үр дүнтэй стратегийн хэрэгжилтийг цаг ямагт хангаж, үнэн зөв уурхайн ажлын төлөвлөгөө, хуваарь болон загварчлал гарган ажиллах.

Дэлгэрэнгүй
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЖИЛТАН /СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН/

Хүний нөөцийн оновчтой менежментийг хэрэгжүүлэх, хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын чиг үүргийг хариуцан ажиллах, байгууллагын хөгжлийн үйл явцыг удирдахад дэмжлэг үзүүлэх

Дэлгэрэнгүй
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТУСЛАХ АЖИЛТАН

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций суманд байрлах Ухаа худаг сайт дээр 14 хоног ажиллаж 7 хоног амрах ээлжийн зохицуулалтаар ажиллана.

  • Бичиг баримт боловсруулж, шинэчлэн сайжруулах
  • Сургалттай холбоотой мэдээлэл, бичиг баримтыг цуглуулах, судлан шинжлэх
  • Хамтран ажиллагч талуудад бичиг баримтын боловсруулалтын үйл явцын талаар тайлагнах
Дэлгэрэнгүй