Нээлттэй ажлын байр*
Ажлын байрны нэр Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТУСЛАХ АЖИЛТАН
  •          Төслийн төлөвлөгөө боловсруулахад санал бодлоо тусгах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих
  •          Тайлан бичих, орчуулах, мэдээлэх, батлуулах,
  •          Ажлын захиалгыг хаах
  •          Сургалтын танилцуулга бэлдэх, танилцуулах
  •          Төслийн бичиг баримтыг эмх цэгцтэй хөтлөх, хадгалах

 

Дэлгэрэнгүй
ХҮНД ДААЦЫН АВТОМАШИНЫ ЖОЛООЧ
  • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангасан, байгаль орчин, эрүүл ахуйд сөрөг нөлөөгүй тээвэрлэлтийг компанийн тогтоосон чиглэлд хийж гүйцэтгэх
Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодогч

Нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, холбогдох тайлан, тооцоог гаргах

Дэлгэрэнгүй
Засварын механик
  • Нүүрс Баяжуулах Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүдийн жигд найдвартай ажиллагааг хангахад чиглэсэн өдөр тутмын болон төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээг удирдлагаас өгсөн төлөвлөгөөт зорилтод хүргэн ажиллах
  • Засвар угсралтын ажил дээр бусдыгаа манлайлан ажиллах
Дэлгэрэнгүй
ТУСГАЙ ТОНОГЛОЛТ МАШИНЫ ОПЕРАТОР
  • Уулын үйлдвэрлэлийн хүнд машин механизм, тоног төхөөрөмжүүдэд тослогоо үйлчилгээ хийх, угаах, засварын сэлбэг, эд ангиудыг зөөх, өргөх, ачих
Дэлгэрэнгүй
ХҮНД МАШИН МЕХАНИЗМЫН /ДАМП/ ОПЕРАТОР
  • Уурхайн хүнд машин механизмыг дүрэм журам, зааварт нийцүүлэн, аюул осолгүй, үр ашигтайгаар ажиллуулах
Дэлгэрэнгүй