ДОТООД АУДИТЫН АЖИЛТАН

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг :

 1. Дотоод аудитын ажлыг гүйцэтгэх. Үүнд:
  • Аудитын ажлын гүйцэтгэлийг төлөвлөх
  • Аудитын ажлын хүрээнд шаардагдах мэдээлэл цуглуулах, судалгаа хийх, дүн шинжилгээ хийх, хяналт, баримтжуулалт, тулган шалгалт хийх
  • Зөрчил, доголдлыг илрүүлэх, сайжруулах зөвлөмж боловсруулах
  • Аудитын тайлан бэлтгэх
  • Хийгдсэн аудитын ажлыг баримтжуулах, баримт бичгийн архивлах
 1. Өмнө хийгдсэн аудитаар илэрсэн зөрчил, дутагдлыг засаж залруулах чиглэлээр авсан арга хэмжээ, өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж үр дүнг тайлагнах

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Бизнесийн байгууллагад 3-аас доошгүй жил ажилласан байх
 • Аудитын ажлын туршлагатай бол давуу талтай
 • Хүмүүстэй хамтран ажиллах, харилцааны өндөр чадвартай,
 • Асуудал шийдвэрлэх, дүн шинжилгээ хийх чадвартай
 • Англи хэлний ярианы болон бичгийн чадвартай
 • Судалгааны ажил хийх, тайлан бичих арга барил эзэмшсэн, туршлагатай байх
Анкет авах хугацаа : 2018.04.02 - 2018.04.20
Анкет бөглөх